Voucherien luominen

Voucher-koodit soveltuvat moneen, esimerkiksi

 • liikuntaetumaksujen käsittelyyn
 • muihin euromääräisiin etuihin
 • %prosenttialennusten antamiseen esimerkiksi kampanjan yhteydessä

Koodi voi olla

 • määräaikainen tai jatkuvan aikaa voimassa
 • kertakäyttöinen, rajattu käyttömäärä tai rajoittamaton

Lyhyt ohje koodien luomiseen

 1. Valitse ylävalikosta Main Window
 2. Auenneesta vasemmasta valikosta Vouchers
 3. Autogenerate-toiminnolla voit luoda haluamasi määrän satunnaisia koodeja (vaihtoehtoisesti voit myös kirjoittaa esim. OSKU50 -nimisen koodin suoraan taulukkoon)

Koodien massagenerointi

 • Number -kenttään asetat määrän minkä verran haluat generoida koodeja.
 • Type kertoo tehdäänkö euromääräisiä (Fixed Amount) koodeja vai prosenttimääräisiä. Koodi voi myös oikeuttaa ilmoittautumaan ensimmäisen tai edellisen hintaportaan hinnalla.
 • Amount / %: Koodin euroarvo tai alennusprosentti. Desimaalierottimena toimii piste. Jos tarvitset koodeja vaihteleville summille, voit tehdä tässä vaiheessa euron koodeja kasan ja päivittää niiden arvoja sitä mukaan kun käytät koodin.
 • Tax: elä käytä jollei ole erikseen sovittu.
 • Contest: koodin voi rajata tarvittaessa koskemaan tiettyä matkaa.
 • Category Affected: jos kisaan kuuluu osallistumismaksun ohella lisäpalveluita, voidaan hinnoittelu rakentaa eri kategorioihin ja tässä kertoa mitä kategorioita koodi koskee.
 • Valid from / until: Voimassaolon voi rajata, tai jättää tyhjäksi.
 • Times Usable: kuinka monta kertaa / rajattomasti koodi on käytettävissä.
 • Remark: lyhyt muistikenttä
 • Prefix: tässä voi antaa koodeille yhteisen alun jos tarve.

Tee tallennus koodien generoinnin jälkeen napsauttamalla vasemman yläkulman tuntuman sinistä kuvaketta – tämä ei ole näkyvillä jos ei ole talletettavia muutoksia.

Taulukossa voit muokata koodeja. Kuvassa ylärivillä on vaihdettu koodin arvoksi 59 euroa ja Remark-kenttään merkitty ok kertomaan, että koodi on lähetetty asiakkaalle.

Samankaltaiset artikkelit